سلیم قارچ Salimgharch
حاوی اطلاعاتی مفیدو کاربردی در رابطه با قارچ هاي خوراكي

 
تاريخ : یکشنبه ۲۰ خرداد۱۳۸۶
بیماری های رایج قارچ صدفی

بیماری های رایج قارچ صدفی اغلب به صورت کپک هایی به رنگ های مختلف  ظاهر می شوند  که هر نوع کپک با رنگ مخصوص  به یک دلیل خاص  ایجاد می شوند که رایج ترین آنها در زیر نام برده می شوند .

1 کپک سبز اطراف دانه ها :  این نوع کپک در اثر آلودگی آب مورد استفاده  ایجاد می شود که بایستس حتما" در تمامی مراحل  از آب کلر دار و ضد عفونی استفاده نمود و جهت مبارزه با آن نیز با استفاده از الکل و سرنج به صورت نقطه ای در سطح کیسه ها  نقاط آلوده را الکل زده و با آن مبارزه می کنیم .

2 کپک سیاه ( سیاه شدگی کمپوست )  : پس از گذشت 48 تا 72 ساعت از  استقرار کیسه ها در سالن  در صورت آلوده بودن  بستر این نوع کپک مشاهده می شود  که گستردگی آن از چند سانتی متر مربع  تا آلودگی کل بستر می باشد . علت ایجاد این بیماری  آلوده بودن کاه و کلش مورد استفاده می باشد  و جهت  مبارزه  با  ان  در مراحل اولیه  ظهور این  بیماری   می بایست قسمت های آلوده را از کیسه جدا کرده  و به جای ان پنبه آغشته به الکل قرار دهید .

3 لزجی بستر :  این بیماری  در اثر عوامل باکتریایی ایجاد می شود که سطح بستر به یک توده لزج و آبکی تبدیل می شود . عواملی مانند مرطوب بودن بیش از حد سطح بستر باعث ایجاد این بیماری  می شود . برای مبارزه با  آن می توان از باکتری کش های رایج استفاده و یا قسمت آلوده را از بستر جدا نموده و با سرنج  مقداری الکل در محل ان می پاشیم .

نکته :

در مبارزه با بیماری های قارچی از قارچ  کش های بنومیل و متیل بروماید  به نسبت 1 تا 2 در هزار  نیز می توان استفاده نمود که بایستی حتما" به دوره کارنس ( ماندگاری )  آن توجه نمود . البته تا جایی که ممکن است  از الکل استفاده کنید و در صورت موثر نبودن الکل  از قارچ کش ها استفاده  کنید  .ارسال توسط حمید سلیمی Hamid Salimi

اسلایدر